x Items in my bag 0
0 £0.00
+380 (94) 887-87-67
Публічна оферта про укладання договору пожертви

Публічна оферта про укладання договору пожертви

КРОК за КРОКОМ
/22 Feb 2019, 4:54 PM

Публічна оферта про укладання договору пожертви

1. Значення реальної громадської оферти

1.1. Справжня публічна оферта (Оферта) є пропозицією ТОВ «Центр фізичної реабілітації «КРОК ЗА КРОКОМ ДО МЕТИ» (далі – ЦФР) укласти з будь-яким громадянином України, який відгукнеться на Оферту (далі – Благодійник), договір пожертвування (далі – Договір), на умовах, передбачених нижче.

1.2. Оферту адресовано виключно громадянам України.

1.3. Оферта є публічною офертою відповідно до законодавства України.

1.4. Оферта набирає чинності з дня, наступного за днем її розміщення на сайті ЦФР у мережі Інтернет за адресою http://cfr-krok.ua (далі – Сайт).

1.5. Оферта діє безстроково. ЦФР вправі скасувати Оферту у час без пояснення причин. В Оферту можуть бути внесені зміни та доповнення, що набирають чинності з дня, що настає за днем їх розміщення на Сайті. Недійсність однієї чи кількох умов Оферти не тягне за собою недійсності всіх інших умов Оферти.

1.6. Місцем розміщення Оферти та місцем укладання договору вважається місто Київ, Україна.

1.7. Ця Оферта регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України

1.8. Погоджуючись з договором оферти, Благодійник дає свою згоду на отримання інформаційних розсилок від ЦФР, від яких може відмовитись у будь-який момент.

 

2. Умови Договору

2.1. Благодійник безоплатно передає у власність ЦФР кошти у розмірі, що визначається Благодійником, на цілі, зазначені в п. 2.2 Оферти.

2.2. Призначення Благодійного внеску: благодійний внесок на статутні цілі — передбачає і означає фінансування програм/проектів ЦФР. Благодійник при здійсненні благодійного внеску погоджується з призначенням платежу, приймає та поділяє цілі та завдання ЦФР.

2.3. Порядок укладання Договору

2.3.1. Договір укладається шляхом акцепту Оферти Благодійником.

2.3.2. Оферта може бути акцептована Благодійником шляхом перерахування Благодійником коштів (Благодійний внесок) на користь ЦФР за реквізитами, зазначеними в розділі 3 Оферти, із зазначенням призначення платежу: Благодійний внесок.

2.3.3. Вчинення Благодійником дій, передбачених Офертою, вважається акцептом Оферти відповідно до законодавства України.

2.3.4. Датою акцепту Оферти і, відповідно, датою укладання Договору є дата надходження коштів від Благодійника на рахунок ЦФР.

2.4. Інші умови

2.4.1. ЦФР має право в будь-який час до передачі йому благодійного внеску та після передачі благодійного внеску протягом 15 робочих днів від нього відмовитися. У разі відмови від благодійного внеску після передачі благодійного внеску ЦФР повертає благодійного внесок протягом 7 робочих днів після ухвалення рішення про відмову. У цьому випадку цей договір вважається розірваним з моменту ухвалення рішення ЦФР про відмову. У разі неможливості передати благодійний внесок Благодійнику внесок залишається у розпорядженні ЦФР.

2.4.2. Здійснюючи дії, передбачені цією Офертою, Благодійник підтверджує, що ознайомлений з умовами та текстом цієї Оферти, цілями діяльності ЦФР, усвідомлює значення своїх дій, має повне право на їх вчинення та повністю приймає умови цієї Оферти.

2.4.3. Відповідно до законодавства України Благодійник дійсним дає свою згоду на обробку своїх персональних даних будь-якими не забороненими законом способами для цілей виконання цього Договору.

2.4.4. Справжнім Благодійник підтверджує, що на момент акцепту Оферти він є громадянином України, діє від свого імені, власним коштом і в своєму інтересі. У разі якщо ЦФР стане відомо, що на момент акцепту Оферти Благодійник не був громадянином України, або діяв від імені, за рахунок або в інтересах третіх осіб, ЦФР має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання Договору та повернути отримані кошти Благодійник, а також вимагати відшкодування заподіяних збитків ЦФР.

 

3. Реквізити ЦФР

Отримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр фізичної реабілітації «Крок за Кроком до мети»

Банк отримувача: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО банку: 305299

ЄДРПОУ (або ДКПО): 43314635

Р/р: UA303052990000026009036707650

Призначення платежу: Благодійний внесок

Ознайомиться з Договором ви можете за ПОСИЛАННЯМ

Ознайомитися с тарифами ви можете за ПОСИЛАННЯМ